История на училището

      По предложение на ИК на ОНС пред МНП от 01.09.1959г. е основано строителното училище. Първото наименование на училището е било „Сградостроителна школа”, едногодишен срок на обучение. Първият директор е бил инж. Стефан Цанев Стоев от с. Стражица, Великотърновски окръг.
 Първите учители – Васил Нанков, Мария Върбанова, Алекси Русев, Марин Желязков, Йордан Стоянов, Костадинка Бъчварова, Ангел Атанасов, Тодора Гигова, Моньо Манев, Цветан Първанов, Лазар Лазаров, Анчо Чобански и Милка Петрова.
 Първата година са приети 104 ученика, завършили 103.

1959 година

1960 година

Започва строежа на сегашната триетажна сграда с участието на ученици и учители.

Училището е преобразувано в ПТУ по сградостроителство с двугодишен срок на обучение

1963 година

1964 година

Училището се премества в новата сграда, която се използва и днес – с 13 кабинета.

Завършена е сградата на четириетажен пансион към училището с капацитет 205 легла.

1968 година

1971 година

Започва строежа на работилниците и топлата връзка.

Училището е обявено за Средно професионално - техническо училище по индустриализирано строителство с тригодишен срок на обучение. За директор е назначен инж. Кольо Дучев.

1973 година

1975 година

С решение на Педагогически съвет е прието училището да носи името на поета Пеньо Пенев.

Честване на първи път патрона на училището. На националния преглед на ТНТМ в гр. Пловдив училището е удостоено с вимпел на ЦК на Комсомола.

1976 година

1978 година

Директор – Д. Бошнаков.

Училището установява връзки със средно строително училище от гр. Новая Каховка, Херсонска област УССР.

1981 година

1982 година

Обмяна на група със Средно строително училище в гр. Новая Каховка, Херсонска област УССР.

Подарен е бюст – барелеф на патрона на училището от архитект Марин Узунов.

1983 година

1984 година

С Указ 1559 от 21 май 1984г. на Държавния съвет на Република България училището е наградено с орден „Кирил и Методий” - ІІ степен.

Директор – инж. Ст. Флорова и зам. директор Илия Нейчев и Ив. Алексиев.

1985 година

1987 година

Първи прием техникум паралелки по специалността „Строителство и архитектура” с четиригодишен курс на обучение

Директор – Милко Николов, зам. директор Илия Нейчев и Ст. Флора.

1987 година

1992 година

Директор – Илия Нейчев.

Златен медал от Републиканското първенство по волейбол за юноши.

1994 година

15.09.1996 година

От СПТУ по индустриално строителство се преобразува в СПТУ по строителство със заповед РД 14-29 от 02.04.1996г. на МОНТ

Учредена е собствеността с Акт №119 за държавна публична собственост на МФ.

03.02.1998 година

15.09.1998 година

От СПТУ по строителство е преобразувано в Техникум по строителство – с заповед РД14-21 от 21 април 1998 година.

Първи прием техникум паралелки след завършен седми клас – специалност „Строителство и архитектура” с интензивно изучаване на английски език.

Учебна 1999 - 2000г.

Юли 2000 година

Фьодор Андреев и Стефан Христов – ученици от ІVа курс, специалност „Строителство и архитектура” с ръководител арх. Стефка Пенчева заемат първо място в националната изява по наука и техника – конкурс „Строителство и архитектура”.

Денис Нехатов Османов – 13 клас заема І /първо/ място в ІV Национална олимпиада по информационни технологии.

Май 2006 година


© 2024 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO