ПЛАН ПРИЕМ 2023-2024

Image

Строителен техник

Професия: Строителен техник,  
Специалност:   Строителство и архитектура
Брой паралелки: 0,5 – 15 ученици
Дневна форма на обучение
ТРЕТА степен професионална квалификация

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?

Основни дейности на строителния техник са: предпроектно проучване; проектиране; инвестиране; изпълнение, контрол и ръководство на изпълнението и предаване на готовият обект; разработване на графици, планове и скици; организиране доставката на машини, техника и строителни материали на обекта; контролиране изпълнението и качеството на строителномонтажните работи; подготовка на обекта за предаване на инвеститорите; водене на отчетната документация на обекта.

Image

Дизайнер

Професия: Дизайнер,  
Специалност: Интериорен дизайн
Брой паралелки: 0,5 – 14 ученика
Дневна форма на обучение
ТРЕТА степен професионална квалификация

Балообразуващи предмети за специалност „Строителство и архитектура“ и специалност „Интериорен дизайн“:
  • Оценката от теста по Български език
    и литература умножена по 3;
  • Оценката от теста по математика
  • Оценката по технологии от свидетелството за завършено основно образование;
  • Оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование;
КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?
Интериорният дизайн е многопрофилна професия, в която се прилагат едновременно креативни и технологични решения с цел да се оформи вътрешно пространство, което отговаря на три критерия: функционалност, безопасност,, естетическа привлекатерност. Комфортни домове, функционални офиси, красиви обществени места – това е интериорният дизайн в крайния си резултат. Той обхваща процесите от идейното проектиране на дадено вътрешно пространство до неговото окончателно изпълнение. Дизайнери могат да бъдат хора с усет към творческата работа. Творческата работа е малък процент от целия процес, но талантът и усетът са задължителна предпоставка. Освен талант се изискват още много качества - търпение, добра комуникация с клиента, организираност, координация.
Image

Строител-монтажник

Професия: Стоманобетонни конструкции
Специалност: 
„Стоманобетонни конструкции”(специалност от професия, по която е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда)

Дневна форма на обучение         без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Степен на професионална квалификация – втора.

 

 

Балообразуващи предмети:

  • Оценката от теста по Български език и литература умножена по 3;
  • Оценката от теста по математика;
  • Оценката по история и цивилизации от свидетелството за завършено основно образование;
  • Оценката по география и икономика от свидетелството за завършено основно образование;

Съществуването на огромна част от строителството зависи от здравината и устойчивостта, от способността на стоманобетонната конструкция да носи предвиденото натоварване, да издържа на екстремни външни натоварвания, като земетресения и др. Дори и неспециалистите знаят, че стоманобетонът е материал от две съставки – бетон, получен от свързването и втвърдяването на разтвор от цимент, пясък и трошен камък (или речен чакъл), и армировка, направена от стоманени пръти.

След завършване на обучението учениците придобиват втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник"  специалност „Стоманобетонни конструкции“ и могат да извършват подготвителни работи на строежа, монтират конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник" могат да извършват дейности по заваряване при спазване на изискванията на Наредба No 7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

© 2024 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO