УЧИТЕЛИ

Марияна Биволарова
Марияна Биволарова/ Директор /
Марияна Биволарова
Марияна Биволарова/ Директор /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Маркетинг, Финанси и банково дело

Миролюба Стоянова
Миролюба Стоянова/ Учител /
Миролюба Стоянова
Миролюба Стоянова/ Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Педагогика на обучението по български език и френски език, Българска филология - магистърска програма:Образованието по български език и литература в средно училище

Катрин Георгиева
Катрин Георгиева/ Учител /
Катрин Георгиева
Катрин Георгиева/ Учител /
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по български език и английски език

Кремена Петкова
Кремена Петкова/ Учител/
Кремена Петкова
Кремена Петкова/ Учител/
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Педагогика на обучението по български език и английски език, Социално-педагогическа работа с деца и семейства

Красимир Константинов
Красимир Константинов/Учител /
Красимир Константинов
Красимир Константинов/Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Счетоводство и контрол Пр/НПП Дизайн на печатни материали

Кристина Петкова
Кристина Петкова / Учител /
Кристина Петкова
Кристина Петкова / Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Педагогика на обучението по български език и английски език Социално-педагогическа работа с деца и семейства

Галина Савянова
Галина Савянова/ Учител /
Галина Савянова
Галина Савянова/ Учител /
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по български език и литература и история

Гергана Димова
Гергана Димова/ Учител/
Гергана Димова
Гергана Димова/ Учител/
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по биология и химия

Николай Тодоров
Николай Тодоров/Учител /
Николай Тодоров
Николай Тодоров/Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Трудово обучение и изобразително изкуство. Педагогика - магистърска програма: Образователни аспекти на пластичните изкуства. Учител по физическо възпитание и спорт.

Латинка Биволарова-Димитрова
Латинка Биволарова-Димитрова/ Учител /
Латинка Биволарова-Димитрова
Латинка Биволарова-Димитрова/ Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Промишлено и гражданско строителство

Доню Димитров
Доню Димитров/ Учител/
Доню Димитров
Доню Димитров/ Учител/
Образователна степен:
професионален бакалавър

Специалност:
Промишлено и гражданско строителство.

Христина Гаева
Христина Гаева/ Учител/
Христина Гаева
Христина Гаева/ Учител/
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Изящни изкуства - графика

Радослав Иванов Русев
Радослав Иванов РусевУчител теоретично обучение
Радослав Иванов Русев
Радослав Иванов РусевУчител теоретично обучение
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Архитектура

Александър Николаев Колев
Александър Николаев КолевУчител
Александър Николаев Колев
Александър Николаев КолевУчител
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по физика и информатика

Добринка Иванова
Добринка Иванова/Учител-лектор /
Добринка Иванова
Добринка Иванова/Учител-лектор /
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по исторпия и география.

Иванина Красимирова Иванова
Иванина Красимирова ИвановаУчител теоретично обучение
Иванина Красимирова Иванова
Иванина Красимирова ИвановаУчител теоретично обучение
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Транспортно строителство

Ванушка Ивелинова Иванова
Ванушка Ивелинова ИвановаЗавеждащ административна служба и човешки ресурси
Ванушка Ивелинова Иванова
Ванушка Ивелинова ИвановаЗавеждащ административна служба и човешки ресурси
Образователна степен:
Висше - бакалавър

Специалност:
Публична администрация

Надка Вълканова
Надка Вълканова/ Главен счетоводител/
Надка Вълканова
Надка Вълканова/ Главен счетоводител/
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Икономист по промишлеността

Радослав Василев Гълчавов
Радослав Василев ГълчавовДомакин
Радослав Василев Гълчавов
Радослав Василев ГълчавовДомакин
Образователна степен:
висше-магистър

Специалност:
Електроенергетика и електрообзавеждане

Йордан Иванов
Йордан Иванов/ Работник поддръжка /
Йордан Иванов
Йордан Иванов/ Работник поддръжка /
Образователна степен:
средно общо

Специалност:
Мебелно производство.

Милена Ганева
Милена Ганева/Работник поддръжка/
Милена Ганева
Милена Ганева/Работник поддръжка/
Образователна степен:
средно общо

Специалност:
Оператор в текстилното производство

Росица Чешмеджиева
Росица Чешмеджиева/ Медицински фелдшер/
Росица Чешмеджиева
Росица Чешмеджиева/ Медицински фелдшер/
Образователна степен:
професионален бакалавър

Специалност:
Медицински фелдшер

© 2023 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO