УЧИТЕЛИ

Георги Петров
Георги Петров/ Директор /
Георги Петров
Георги Петров/ Директор /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Промишлено и гражданско строителство

Марияна Биволарова
Марияна Биволарова/ Зам.директор по учебно-производствената дейност/зав.АС /
Марияна Биволарова
Марияна Биволарова/ Зам.директор по учебно-производствената дейност/зав.АС /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Маркетинг, Финанси и банково дело

Миролюба Стоянова
Миролюба Стоянова/ Учител /
Миролюба Стоянова
Миролюба Стоянова/ Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Педагогика на обучението по български език и френски език, Българска филология - магистърска програма:Образованието по български език и литература в средно училище

Катрин Георгиева
Катрин Георгиева/ Директор /
Катрин Георгиева
Катрин Георгиева/ Директор /
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по български език и английски език

Стефка Русева
Стефка Русева/ Учител-лектор/
Стефка Русева
Стефка Русева/ Учител-лектор/
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Френска филология

Красимир Константинов
Красимир Константинов/Учител /
Красимир Константинов
Красимир Константинов/Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Счетоводство и контрол Пр/НПП Дизайн на печатни материали

Бетина Димитрова
Бетина Димитрова/ Учител /
Бетина Димитрова
Бетина Димитрова/ Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Педагогика на обучението по физика и информатика, Финанси и банково дело

Галина Савянова
Галина Савянова/ Учител /
Галина Савянова
Галина Савянова/ Учител /
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по български език и литература и история

Гергана Димова
Гергана Димова/ Учител/
Гергана Димова
Гергана Димова/ Учител/
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по биология и химия

Николай Тодоров
Николай Тодоров/Учител /
Николай Тодоров
Николай Тодоров/Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Трудово обучение и изобразително изкуство. Педагогика - магистърска програма: Образователни аспекти на пластичните изкуства. Учител по физическо възпитание и спорт.

Латинка Биволарова-Димитрова
Латинка Биволарова-Димитрова/ Учител /
Латинка Биволарова-Димитрова
Латинка Биволарова-Димитрова/ Учител /
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Промишлено и гражданско строителство

Доню Димитров
Доню Димитров/ Учител/
Доню Димитров
Доню Димитров/ Учител/
Образователна степен:
професионален бакалавър

Специалност:
Промишлено и гражданско строителство.

Христина Гаева
Христина Гаева/ Учител/
Христина Гаева
Христина Гаева/ Учител/
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Изящни изкуства - графика

Добринка Иванова
Добринка Иванова/Учител-лектор /
Добринка Иванова
Добринка Иванова/Учител-лектор /
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по исторпия и география.

Сениха Неази
Сениха Неази/ Учител-лектол /
Сениха Неази
Сениха Неази/ Учител-лектол /
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Предучилищна и начална училищна педагогика.

Елисей Неделчев
Елисей Неделчев/ Учител-лектор/
Елисей Неделчев
Елисей Неделчев/ Учител-лектор/
Образователна степен:
висше - бакалавър

Специалност:
Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски език).

Надка Вълканова
Надка Вълканова/ Главен счетоводител/
Надка Вълканова
Надка Вълканова/ Главен счетоводител/
Образователна степен:
висше - магистър

Специалност:
Икономист по промишлеността

Владимир Радев
Владимир Радев/Домакин /
Владимир Радев
Владимир Радев/Домакин /
Образователна степен:
средно специално

Специалност:
Електротехник

Йордан Иванов
Йордан Иванов/ Работник поддръжка /
Йордан Иванов
Йордан Иванов/ Работник поддръжка /
Образователна степен:
средно общо

Специалност:
Мебелно производство.

Милена Ганева
Милена Ганева/Работник поддръжка/
Милена Ганева
Милена Ганева/Работник поддръжка/
Образователна степен:
средно общо

Специалност:
Оператор в текстилното производство

Росица Чешмеджиева
Росица Чешмеджиева/ Медицински фелдшер/
Росица Чешмеджиева
Росица Чешмеджиева/ Медицински фелдшер/
Образователна степен:
професионален бакалавър

Специалност:
Медицински фелдшер

© 2021 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO