ПЛАН ПРИЕМ 2020-2021

Image

Строителен техник

Професия: Строителен техник,  
Специалност:   Строителство и архитектура
Брой паралелки: 0,5 – 13 ученици
Дневна форма на обучение
ТРЕТА степен професионална квалификация

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?

Основни дейности на строителния техник са: предпроектно проучване; проектиране; инвестиране; изпълнение, контрол и ръководство на изпълнението и предаване на готовият обект; разработване на графици, планове и скици; организиране доставката на машини, техника и строителни материали на обекта; контролиране изпълнението и качеството на строителномонтажните работи; подготовка на обекта за предаване на инвеститорите; водене на отчетната документация на обекта.

Image

Дизайнер

Професия: Дизайнер,  
Специалност: Интериорен дизайн
Брой паралелки: 0,5 – 13 ученика
Дневна форма на обучение
ТРЕТА степен професионална квалификация

Балообразуващи предмети за специалност „Строителство и архитектура“ и специалност „Интериорен дизайн“:
 • Оценката от теста по Български език
  и литература умножена по 3;
 • Оценката от теста по математика
 • Оценката по технологии от свидетелството за завършено основно образование;
 • Оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование;
КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?
Интериорният дизайн е многопрофилна професия, в която се прилагат едновременно креативни и технологични решения с цел да се оформи вътрешно пространство, което отговаря на три критерия: функционалност, безопасност,, естетическа привлекатерност. Комфортни домове, функционални офиси, красиви обществени места – това е интериорният дизайн в крайния си резултат. Той обхваща процесите от идейното проектиране на дадено вътрешно пространство до неговото окончателно изпълнение. Дизайнери могат да бъдат хора с усет към творческата работа. Творческата работа е малък процент от целия процес, но талантът и усетът са задължителна предпоставка. Освен талант се изискват още много качества - търпение, добра комуникация с клиента, организираност, координация.
Image

Строител монтажник - Изолация

Професия: Строител-монтажник
Специалност: „Изолации в строителството”
Брой паралелки: 0,5
Дуална форма на обучение
ВТОРА степен професионална квалификация

Балообразуващи предмети:

 • Оценката от теста по Български език
 • и литература умножена по 3;
 • Оценката от теста по математика;
 • Оценката по технологии от свидетелството за завършено основно образование;
 • Оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование;

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?

Основни дейности: енергийно саниране на външни стени, покриви (направа на топлоизолация на покриви),  на открити подове и подове над неопитомяеми пространства; извършва хидроизолация на фундаменти, стени и покриви; работи с универсални строителни инструменти, използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разчита техническите параметри,  експлоатира правилно и поддържа  в изправност машините и съоръженията, обучава се за работа с нови машини и съоръжения.

© 2021 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO