• Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство

Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“ в Болоня, Италия

За поредна година Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев" може да се похвали със спечелен проект по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение".

 

Проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000126971 „Развитие на умения за работа със специализиран софтуер – инвестиция за успешен старт в кариерата“ адресира потребности, формулирани в стратегическите документи на училището: Програма за повишаване качеството на образование – мерки и Стратегия за развитие на ПГС «Пеньо Пенев». Сред тях се открояват:

  1. Потребност от непрекъснато изграждане и поддържане на иновационна образователна среда, която да отговаря на динамично променящите се изисквания на европейския пазар на труда.
  2. Потребност от качествен образователен процес, насочен към реалните потребности на бизнеса, реализиран с помощта на висококвалифицирани педагози и наставници от бизнес сектора.
  3. Потребност от международно сътрудничество в образованието и създаване на партньорска мрежа от работодатели, сходни професионални училища и посредници от цяла Европа.
  4. Потребност от развитие на чуждоезиковата подготовка по професията, подготовката в областта на

информационните технологии, професионалната подготовка , социалните и интеркултурните компетенции на учениците.

 

Основните цели, които проектът ще постигне са:

  1. Подобряване на практическите умения на 15 ученици от професии: „Строителен техник“ и „Интериорен дизайнер“ за използване на специализиран софтуер чрез практика в реална работна среда.
  2. Подобряване на чуждоезиковите и интеркултурни компетенции за ползвателите.
  3. Стимулиране на интернационализацията на ПГС „Пеньо Пенев“ чрез създаване на ново международно партньорство и мобилност на ученици.

 

Целите ще бъдат постигнати чрез последователната реализация на дейностите за: подбор на 15 ученици за участие в мобилността и 2 придружаващи учители; провеждане на предварителна езикова, тематична и интеркултурна подготовка преди мобилността; провеждане на 3 седмична практика в Италия в реална работна среда и изпълнение на задачи от текущата дейност на фирмите чрез работа със специализиран софтуер; непрекъснат контакт с колеги и наставници от италианските фирми, запознаване с културата и историята на Италия посредством социо-културната

програма през уикендите; изграждане на стабилно партньорство с организацията-домакин.

 

Темите в програмата са актуални и са свързани с изграждане на дигитални умения, пряко необходими за упражняване на професиите и ще допринесат създаването на иновационна образователна среда и постигане на качествен образователен процес, насочен към реалните потребности на бизнеса, реализиран с помощта на висококвалифицирани педагози и наставници от бизнес сектора.

 

За учениците от спец. «Строителство и архитектура» основните резултатите са:

- разширяване на знанията и практическите умения за работа с програмен продукт AutoCAD за изпълнение на различни задачи за изчертаване на строителни чертежи;

- придобиване на умения за редакция на чертежи;

- придобиване на умения за изчисляване на количества материали по даден архитектурен проект.

 

За учениците от спец. «Интериорен дизайн» това са:

- надграждане на уменията за работа с растерни изображения, умения за създаване на оптимизирани графични файлове;

- умения за създаване на обемни обекти чрез екструзия и ротация, свободно да работи с обединение, изваждане, сечение и редактиране на 3D обекти, разрези и сечения на елементите им;

- умения за създаване на тримерен модел от предварително изготвен 2D чертеж – кухня/дневна/спалня, стени, врати, прозорци, под, таван, маса, столове. Използване на техники и инструменти, ориентация в 3D пространството.


© 2023 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO