• Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство

Професионална гимназия по строителсво „Пеньо Пенев“ отбеляза своя патронен празник

На 07 май 2023 г. Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“ отбелязва своята 64-годишнина от създаването си. По случай своя Патронен празник гимназията  участва с няколко значими събития, които дадоха гласност сред обществеността.

На 25.04. 2023 г. в РБ „Партений Павлович“ беше представен открит урок на тема „Обществото и властта“, който финализира няколкомесечната работа по учебни проекти по литература с ръководител Миролюба Стоянова, изобразително изкуство с ръководител Христина Гаева, информационни технологии с ръководител Александър Колев и театър. Урокът имаше за цел да обобщи и систематизира знанията на учениците по конкретната литературна тема и да развие техните комуникативни,  рисувателни и артистични умения. Проектът се осъществи с любезното съдействие на г-жа Златина Станева – директор на ДКТ – Силистра, както и на нейния екип, чийто представител беше  професионалният актьор Станислав Георгиев, на ст. експерта по БЕЛ към РУО – г-жа Ваня Игнатова и  известния силистренски потомствен художник Боян Вихренов.

Бяха споделени добри практики с учители по БЕЛ от Силистра и областта, а предизвикателството, пред което се изправиха учениците, постави началото на една успешна съвместна инициатива с културните институции, която ще продължи като традиция.

С открития урок по чужди езици на тема „Архитектурни забележителности в Европа и света“, проведен на 09. 05. 2023 г. , Деня на Европа, завършихме празничните мероприятия. Урокът се проведе от учителите по английски език Кремена Петкова, по френски език Кристина Петкова, по  интериорен дизайн Христина Гаева и информационни технологии Александър Колев. Целта беше учениците да развият своите комуникативни умения по чужд език, да покажат познанията си за различни европейски забележителности, както и да интрепретират чрез рисунки известни сгради, преминавайки през няколко културни епохи и професии, свързани със строителството.

Урокът се проведе с помощта и съдействието на ст. експерта по чужд език и майчин език към РУО – Силистра г-жа Османова, както и на родители, упражняващи професията „Строителен техник“. Присъстваха учители и ученици от град Силистра и областта, с които беше споделено методичното подпомагане по чужд език.


© 2023 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO