Документи

Програма гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

График-консултации първи срок 2020/2021 г.

Програма за повишаване качеството на образование- мерки 2020

ГОДИШЕН ПЛАН 2018

Етичен кодекс и ВВПКЕ 2018

ПРАВИЛНИК ДЕЙНОСТ НА ПГС

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програма за повишаване качеството на образование - мерки

Програма за превенция на ранното напускане-училище

СТРАТЕГИЯ 2016-2020

© 2021 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO