• Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство
  • Професионална гимназия по строителство

1 ноември – Ден на народните будители

В навечерието на един от най-българските празници – Денят на народните будители – в ПГС „Пеньо Пенев“ беше организирана инициатива под надслов „Аз, будителят!“ На този ден си спомняме за българските  книжовници и просветители, оставили ярка следа в сърцата на поколения напред.

Ликовете на народните будители ни посрещат  във фоайето на училището, където са изложени табла и рисунки на известни възрожденски дейци, а няколко ученици подготвиха свои презентации, чрез които оживя българският възрожденски дух. Те представиха избраните от тях възрожденски дейци като Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Иван Вазов, Петко Славейков, Петър Берон – пример за цяла една културна памет, за цяла епоха на българското самоосъзнаване и революционен патос.

И днес учители и ученици от нашата гимназия продължават със същия възрожденски порив да създават, да творят и да дават знание!


© 2022 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO